Strike Witches Movie

Ngày chiếu: Ko nhớ, 1 ngày trong quá khứ
Thể loại: pantsu bay phấp phới bắn đùng đùng
Tóm tắt:
Tiếp theo sau phần 2. Nội dung chả có gì nổi bật lắm, vẫn là Neuroi xuất hiện lại, các em bay đánh nhau, mọi người cùng tụ tập lại quanh Yoshika-chan và chơi cái final blow cho 1 con Neuroi bự. Và cuộc chiến lại tiếp diễn.

Thấy giới thiệu cả mấy team khác (thực ra nếu nó làm về team Iranko mình còn thích hơn ), không biết sắp tới có project j nữa ko

501: STRIKE WITCHES
502: BRAVE WITCHES
503: TYPHOON WITCHES
504: ARDOR WITCHES
505: MIRAGE WITCHES
506: NOBLE WITCHES
507: SILENT WITCHES
508: MIGHTY WITCHES

4share (1080p)

Advertisements