Girl und Panzer

Ngày bắt đầu chiếu: 08.10.2012
Số tập: ?
Thể loại: school-girls, yuri(?), comedy(?), WTF hệ tư tưởng
Tóm tắt:
gửi lời tới các bạn nữ: nếu bạn thành thạo chiến xa đạo, bạn sẽ trở thành một người vợ mẫu mực, 1 người mẹ hoàn hảo và thành công cả trong làm ăn

Download (folder)

Tập 01: part1 | part2 | 4share
Tập 02: 4share
Tập 03: part1 | part2 | 4share
Tập 04: part1 | part2 | 4share
Tập 05: 4share | Vimeo (hard-sub)
Tập 05.5: 4share (2 audio, 2 sub, lý do thì xem sẽ hiểu)
Tập 06: 4share | Vimeo (online) | softsub-forfun
Tập 07: 4share
pass nếu có: luongkhofs

Advertisements