Btooom!

* Ờ nhóm tổng hợp tùm lum nên đừng thắc mắc cái tên, chỉ là Vịt + Kit + Lực *

Chuyển thể từ manga cùng tên
Thể loại: survival
Hãng: Madhouse
Số tập: chả rõ
Ngày bắt đầu:04.10.2012Nội dung:
A… bùm.. hà… hà…. aaaaaaaa…… *sột soạt*…. bịch… bịch… thình…. thình… rắc… rắc… hư…ưưưưư… hự…á…ai ui…
vân vân và vân vân… ヽ(  ̄д ̄; )ノ

Download

Ep 01: Mediafire Part 1 || Part 2 (720p)
Ep 02: Mediafire Part 1 || Part 2 (720p)
Ep 03: Mediafire Part 1 || Part 2 (720p)
Ep 04: Mediafire Part 1 || Part 2 (720p) 4share
vì tập 3 con Kit lỡ quen tay nên nhập pass rar là a4vf còn pass nối file thì vẫn là vkl

 

Tôn chỉ làm việc: We are pirate of pirates… cướp, cướp hết, cướp triệt để, cướp cả người tốt lẫn kẻ cướp

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s